BT Koroner Anjiyografi   Sanal Kolonoskopi ve Kolonografi
Koroner Kalsiyum Skorlama   3 Boyutlu Volüm İnceleme
Periferik BT Anjiografi   Dental İnceleme
     


Sanal Kolonoskopi ve Kolonografi

Kalın barsak kanserleri, akciğer kanserlerinden sonra ikinci sıklıkta ölümlere neden olan bir kanser türüdür. Dolayısıyla erken tanı ve erken tedavi büyük önem kazanmaktadır. ABD'de her yıl 150.000 yeni kalın barsak kanseri vakası ortaya çıkmaktadır.

Kalın barsağın muayene yöntemleri; rektal tuşe (parmakla muayene), dışkıda gizli kan testi, sigmoidoskopi, baryumlu radyolojik incelemeler ve klasik kolonoskopi olarak sayılabilir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde erken tanı için sanal kolonoskopi kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.

Kolon polipleri, yavaş büyüme gösteren ve kansere dönüşebilen (prekanseröz) lezyonlardır. 1cm çapındaki polipler %1 oranında kansere dönüşebilmektedir. Poliplerin erken dönemde tanısı son yıllara kadar klasik kolonoskopi ile yapılmaktaydı. Ancak bu yöntem hastaların hiç sevmediği ve çoğunlukla kaçındıkları bir tetkiktir. Riskli gruplarda polip taranmasında günümüzde yerini sanal kolonoskopi almıştır. Sanal kolonoskopi ile sadece barsak boşluğu değil karın içi çevre yapılar da değerlendirilebilmektedir.

Sanal kolonoskopi; oldukça gelişmiş, hızlı ve çok ince kesitler alabilen bilgisayarlı tomografi cihazları ile yapılmaktadır (Multislice BT). Tetkik öncesi bir hazırlık gerekmektedir. Hazırlık sonrası BT masasında yatarken ince bir sonda ile kalın barsak hava ile doldurulduktan sonra 8-10sn gibi kısa bir sürede inceleme tamamlanmaktadır.

Güvenilirliliği Nedir?

Sanal kolonoskopi 7-10mm arasındaki polipleri saptamada tanı değeri %92'ler düzeyine ulaşmaktadır. ABD'de 2003 yılında düşük/orta risk grubundaki 1200 hasta üzerinde yapılan çalışmada, 1cm ve hatta daha küçük poliplerde bile sanal kolonoskopi ve klasik kolonoskopi arasında tanı yönünden bir farklılık saptanmamıştır. Klasik kolonoskopinin tek avantajı biopsi alabilmesi ve polipin çıkarılmasıdır.

Tetkik için nasıl bir ön hazırlık gerekir?

İki gün önceden başlayarak kuru gıda, bakliyat, çiğ sebze ve meyve yenilmeyecek,

Bu sürede bol su ve sıvı gıdalar alınacak,

Tetkikten bir gün önce hafif bir akşam yemeğinden sonra Fleet şurup (90ml) alınacak ve gece yatana kadar en fazla 2-3 bardak su içilecek,

Tetkik günü aç gelinecek ve az sıvı alınacak