Sistem Tıp, kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet anlayışı, ilkeli yaklaşımı, sosyal ve tıbbi etiğe uygun uygulamaları ile tutarlı bir büyüme seyri içindedir. Sistem Tıp'ın en önemli kollarından biri olan Klinik Laboratuvar; 2006 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarıyla, "Klinik Laboratuvar Birimleri Koordinatörlüğü" adı altında, yerleşim düzeninden dekorasyonuna, tüm cihazlarından ekibine kadar, tamamıyla yenilenmiş olup 02 Ekim 2006 tarihinden itibaren yeni yüzüyle hekimlerimize ve hastalarımıza hizmet sunmaya başlamıştır.

Sistem Tıp Klinik Laboratuvan tüm laboratuvar testlerinde
günlük düzenli iç kalite kontrol uygulamaları ve uluslararası dış kalite kontrol programı üyelikleri ve elde edilen bu verilerin düzenli olarak değerlendirilmesiyle kalite standartlarını en yüksek düzeyde tutmaktadır.

Klinik laboratuvarımızda uygulanan tüm analizler günlük kalite kontrol değerlendirmeleri sonrası gerçekleştirilmekte ve sonuçlarımız rapor edilmeden önce uzmanlarımız tarafından hastanın mevcut klinik verileri ve daha önce laboratuvarımızda çalışılmış olan ve kayıtlarımızda bulunan tüm test verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.Uzmanlarımız gerekli gördüğünde analizlerin doğru ve güvenilir olması amacıyla testler tekrar çalışılmakta ve yine gerektiğinde hastanın doktoru ile bağlantı kurularak aynı örnekte ileri aşamalı testlerin vakit kaybedilmeden yapılması sağlanmaktadır.Geniş test paneli olan laboratuvarımız hastaya ait örnekleri hiç bekletilmeden en kısa sürede işleme almakta ve analizler hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek hastaya sonuçlar verilmektedir.

Klinik Biyokimya Laboratuvarımızda ,tüm rutin biyokimyasal parametreler (Kan şekeri, üre, kreatinin, AST, ALT, vb), en yeni teknolojiye sahip cihazlarla çalışılmaktadır.

Hematoloji (Tam Kan Sayımı, periferik yayma, koagülasyon testleri.vb) ve İdrar Birimlerimiz (Tam İdrar Tahlili, 24 saatlik İdrar Analizi.vb) de aynı çalışma düzeni içerisinde hizmet vermektedir.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvan, enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli rol oynar.Enfeksiyon ajanları; Bakteri,virüs,mantar ve parazitler olarak gruplandırılır ve her grup için ayrı tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteriyolojik kültür (Boğaz, idrar, kan, vb) ve antibiyotik duyarlılık testi, mantar kültürü ve direk mikroskobik tetkiki, gaitada arnip-parazit, sperm analizi ve çeşitli örneklerden boyalı ve boyasız mikroskopik incelemeler gibi pek çok mikrobiyolojik analiz yapılmaktadır.

Seroloii-İmmunoloji Laboratuvarımızda, EIA, IFA.vb yöntemler ile çalışan son teknolojik gelişmelere uygun cihazlarla; bulaşıcı hastalıklar grubunda olup giderek yaygınlaşan hepatit virüslerinin tanısı amacıyla hepatit testleri, HIV (AİDS) Testi, TORCH grubu testler, allerji testleri gibi birçok serolojik-İmmunolojik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca brucella, salmonella, sitiliz, kist hidatik, vb ile ilgili manuel serolojik testlerde en yeni yöntemler ile çalışılmaktadır.

Örnek verilmeden önce, açlık gibi ön hazırlık gerektiren testler için laboratuvarımızdan bilgi alınması, en doğru sonuçları verebilmemiz açısından önemlidir.