34 Yaşında erkek hasta.

Eforla gelen göğüs ağrısı şikayeti ( + )
Efor testi ( + )
Klasik Koroner Anjiografisinde; Sol koroner arter kataterize edilemedi. Sol koroner arterin sağdan retrograd doluş gösterdiği saptandı.
BT koroner Anjiografi de sol koroner arterin pulmar arterden çıkış gösterdiği sağtandı. Ayrıca aortadan çok sayıda kollateral vasküler yapının sol koroner arteri beslediği saptandı.