Proje şirketimiz ; Attila Özel Sağlık Hizmetleri

Tamamıyla, farklı sağlık kurumları ve kuruluşları bünyesindeki radyoloji ve nükleer tıp başta olmak üzere tıbbi görüntüleme ve laboratuvar yatırımlarına ve işletmeciliğine odaklanmış kuruluşlardır,

Hem özel sektöre hem de devlete ait hastaneler başta olmak üzere, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki ihtiyaçlarını, yerinde yatırım ve/veya işletmeciliğini yaparak karşılar, sabit bir adreste faaliyet göstermek yerine, çalışmalarını diğer sağlık kurumlarının ve kuruluşlarının bünyesinde proje yönetimi mantığıyla gerçekleştirir, tüm Türkiye yanında komşu

ülkelerdeki projeleri de yürütebilecek şekilde yapılandırılmış, profesyonel ve dinamik işletmelerdir, tüm yatırımlarında, General Electric, Siemens gibi alanında kendini kanıtlamış dünya markalarının ürettiği yüksek teknolojik ürünleri kullanmayı prensip edinmişlerdir.

Doğrudan Yürütülen Projelerden Bazıları

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
MR Ünitesi

Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi
MR Ünitesi
BT Ünitesi

Mammografi Ünitesi
BMD Ünitesi

Kırşehir Devlet Hastanesi
MR Ünitesi

Sultanbeyli Devlet Hastanesi
BT Ünitesi
MR Ünitesi