Bilgisayarlı tomografi uzun yıllardan beri kullanılan görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Başlangıçta kafa içi patolojileri ve boyun-bel fıtığı hastalıklarının tanısında kullanılırken, günümüzde gelişen yeni teknolojiler sayesinde değişik bölgelerde de uygulanmaktadır. Boyun-akciğer-karın boşluğu organları-iskelet sistemi vb. bölgeler bunlar arasında sayılabilir.

Merkezimizde bulunan 2 adet Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile tüm vücut taramalar 15-20 sn gibi kısa bir süre içerisinde yapılabilmektedir.Tanımlanan standart incelemelere ek olarak BT koroner anjiografi, BT periferik anjiografi, sanal kolonoskopi, 3 boyutlu volüm görüntüleme gibi özgün incelemeler de yapılabilmektedir.

     
 
BT Koroner Anjiyografi   Sanal Kolonoskopi ve Kolonografi
Koroner Kalsiyum Skorlama   3 Boyutlu Volüm İnceleme
Periferik BT Anjiografi   Dental İnceleme