Dahiliye Doktor Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Göz Doktor Muayenesi
K.B.B. Doktor Muayenesi
Kardiyoloji Doktor Muayenesi
Diş Doktor Muayenesi
Tiroid USG
Tüm Abdominal USG
MS - Kolonoskopi
MS - Koroner Anjiografi
MS - Koroner Arter Kalsiyum Tarama Testi
MS - Toraks BT
Alfa-fetoprotein (AFP)
CA 19-9
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
Homosistein
TSH
PSA Total
PSA Serbest
Glukoz - açlık (AKŞ)
Kolesterol, total
Kolesterol - HDL
Kolesterol - LDL
Kreatinin
Lp(a)
Trigliserit
BUN (Üre azotu)
Ürik asit
İdrar tetkiki (Strip ile otomatik)
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Gamma GT (GGT)
HBsAg (Elisa)
Anti-HBs (Elisa)
Anti-HCV
Tam Kan sayımı (18 parametre)
Sedimentasyon hızı (ESR)
Gaitada gizli kan aranması