Dahiliye Doktor Muayenesi
Jinekolojik Doktor Muayenesi
Tiroid USG
Üst Abdominal USG
Tek Yönlü Akciğer Grafisi
Seri Vaginal Smear + Patoloji
İstirahat EKG
TSH
Glukoz - açlık (AKŞ)
Kolesterol, total
Kolesterol - HDL
Kolesterol - LDL
Kreatinin
Trigliserit
BUN (Üre azotu)
Ürik asit
İdrar tetkiki (Strip ile otomatik)
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Gamma GT (GGT)
HBsAg (Elisa)
Anti-HBs (Elisa)
Anti-HCV
Tam Kan sayımı (18 parametre)
Sedimentasyon hızı (ESR)
Gaitada gizli kan aranması