Kardiyoloji Doktor Muayenesi
MS - Koroner Arter Kalsiyum Tarama Testi
Ekokardiografi(M Mode+B Mode+Renkli)
Eforlu EKG
Homosistein
Glukoz - açlık (AKŞ)
Kolesterol, total
Kolesterol - HDL
Kolesterol - LDL
Lp(a)
Lipid, total
Trigliserit